Billans funkcionalnosti

Poslovanje

 • Predračuni
 • Izdati računi
 • Primljeni računi
 • Izdate narudžbine
 • Primljene narudžbine
 • Dnevni izveštaj
 • Maloprodaja
 • Veleprodaja
 • Proizvodnja
 • Trgovačke evidencije (KEPU)

Šifrarnici

 • Stranke
 • Artikli
 • Skladišta
 • Kontni plan
 • Automatski konti
 • Vrste rashoda
 • Nosioci troška
 • Vrste dopisa
 • Radna mesta
 • Uvoz šifrarnika

Podešavanja

 • Postavke ispisa
 • Postavke saopštenja
 • Postavke organizacije
 • Poreski period za PDV
 • Postavke tekućih računa
 • Postavke za pokazatelje
 • Podešavanje WEB trgovine

Finansijsko

 • Dvojno knjigovodstvo
 • Prosto knjigovodstvo
 • Knjiženje izvoda
 • Blagajna
 • Otvorene stavke
 • Obračun kamata
 • Likvidatura
 • Obračun PDV-a
 • Godišnji obračun
 • Godišnji bilans
 • Pokazatelji uspeha
 • Masovni prijem robe
 • Masovno fakturisanje
 • Masovni obračun zarada

Zarade

 • Obračun zarada
 • Druga lična primanja
 • M4 obrazac

Dodatne funkcije

 • HELP desk
 • Memo - ne zaboravim
 • ORGU uputstva
 • Saopštenje - TO DO
 • ONLINE zahtevi
 • Marketing
 • Masovno SMS i mail obaveštavanje

Dokumenti

 • Naručeni ispisi
 • Dopisi i ugovori
 • Dokumenti
 • Istorija
 • Uvoz podataka

Kadrovska

 • Personalni dosijei radnika
 • Kadrovska analitika
 • Rešenja o godišnjem odmoru
 • Službena putovanja