Marketing

Cloud tehnologija na kojoj je zasnovana Billans aplikacija omogućava našim korisnicima (a i drugim zainteresovanim licima) da, pored osnovnih i dodatnih funkcionalnosti, iskoriste mogućnost oglašavanja kroz Billans e-računovodstvo.

Oglasni prostor u Billansu dnevno vidi više hiljada ciljanih korisnika.