Knjigovodstvena obuka sa Billansom

Kgb finance doo je firma, koja je za pet godina postojanja postala apsolutni lider po kvalitetu obuke i broju uspešno edukovanih knjigovodstvenih kadrova u Srbiji. Naš SERTIFIKAT je prepoznatljiv na širokom tržištu knjigovodstvenih kadrova. U novoj sezoni plasirali smo novi proizvod - PRVI PRAVI ONLINE KURS KNJIGOVODSTVA U SRBIJI! Za one koji su sprečeni da fizički prisustvuju obuci u našem edukativnom prostoru, obezbedili smo UČENJE NA DALJINU (e-Learning). Oslanjajući se na softverski paket MOODLE - softverski najkompletnije i najprimenjivanije rešenje u Evropi, omogućili smo Vam da ovladate knjigovodstvenim znanjima sedeći za svojim kompjuterom gde god se nalazili. Sve ono što bi naučili dolazeći kod nas, APSOLUTNO možete savladati kroz naš ONLINE KURS KNJIGOVODSTVA. http://kgbfinance.rs/

Obuka se obavlja kroz tri etape:


I NASTAVNA FAZA

Nastavni materijal ima 10 (deset) nastavnih blokova. Svaki nastavni blok obradjuje nekoliko tema. Ukupan broj tema kursa je 34. Polaznici online kursa nedeljno savladavaju po dva nastavna bloka, tako da nastavna faza traje ukupno pet nedelja. Nastavni blokovi se uče (otvaraju od strane predavača) pojedinačno .

Nastavna faza se uči kroz nekoliko koraka:

  1. Sa nastavnom temom kandidat se upoznaje pomoću PREZENTACIONOG MATERIJALA (u video i PDF formatu), čime ovladava nephodnim teorijskim znanjima koja će koristiti za naredni praktični deo obuke.
  2. U praktičnom delu se kroz zadatu knjigovodstvenu ispravu, objašnjava RUČNA EVIDENCIJA i knjiženje u računovodstvenom softveru Billans. Ručna evidencija se sprovodi popunjavanjem svakog pojedinačno potrebnog obrasca. Podrška ovom radu predstavlja video uputstvo za evidencije po obradjivanoj temi.
  3. Sličan postupak se primenjuje prilikom objašnjavanja rada u softveru BILLANS (takodje sa video tutorijalom).
  4. Naredni korak su ZADACI ZA SAMOSTALAN RAD. Na osnovu knjigovodstvenog dokumenta treba izvršiti potrebna knjiženja kako u ručnoj evidenciji, tako i u programu Billans. Nakon isteka zadatog vremena za izradu zadataka, kandidat može pogledati rešenja kroz popunjene obrasce (ili u uradjenim evidencijama u Billans-u), uporediti ih sa svojim radom i eventualne nedoumice i pitanja razrešiti sa predavačem pomoću pisane korespondencije, skype-a, teamviewer-a, ili nekog drugog alata.
  5. Kao podršku kandidatima, organizujemo redovne nedeljne ONLINE KONSULTACIJE (putem skype-a, ili drugog načina uspostavljanja kontakta), a na lični zahtev polaznika zakazujemo i vanredne konsultacije.

II ISPIT

Ispit se organizuje 7-10 dana po završetku nastavne faze. Polaže se ručno i prati od strane predavača korišćenjem softvera za online komunikaciju - Skype. Polaznici koji polože ispit, dobijaju SERTIFIKAT, kao dokaz stručne osposobljenosti za vođenje poslovnih knjiga.


III EDUKATIVNA PRAKSA

Nakon položenog ispita, sledi edukativna praksa - vođenje poslovnih knjiga privrednih subjekata sa kojima Kgb finance ima zaključen ugovor o vršenju knjigovodstvenih usluga. Praksa traje neograničeno vreme, odnosno do procene polaznika da je dostigao zadovoljavajući stepen obučenosti za samostalan rad u knjigovodstvu. Softver Billans omogućava vodjenje poslovnih knjiga (takodje i izvodjenje edukativne prakse) pomoću online pristupa.

Naši polaznici, ostvaruju takodje i popust od 30% na period od šest meseci za kupovinu programa Billans, i našu online šestomesečnu besplatnu podršku za vodjenje poslovnih knjiga.

Našim polaznicima takođe pružamo pomoć i na svojim radnim mestima.

PROGRAM OBUKE

Nastavni blok Tema Broj časova
I Uvod u knjigovodstvo - osnovni pojmovi; Osnivački bilans - sastavljanje; Usluge – primljeni račun. 3
II PDV - pojam i evidencije; Osnovna sredstva – primljeni račun; Materijal - primljeni račun; Veleprodaja - primljeni račun. 3
III Maloprodaja - primljeni račun; Alat inventar/zalihe – primljeni račun; Uvoz robe. 3
IV Veleprodaja – izdati račun. Izvoz robe; Maloprodaja - dnevni pazar; Usluge - izdati račun. 3
V Međunarodni računovodstveni standardi - MRS; Obračun izlaza zaliha; Nivelacija cena; Zarade (obračun i knjiženje). 3
VI Izvodi dinarski; Dati avansi; Izvodi devizni - realizovane kursne razlike. 3
VII Primljeni avansi; Konačni računi; Blagajna. 3
VIII Obračun RUC i UPDV u VP i MP; Viškovi i manjkovi robe; Poreska prijava - PPPDV. 3
IX Obračun amortizacije; Nerealizovane kursne razlike - kursiranje; Sumnjiva i sporna potraživanja; Zaključni list. 3
X Zaključna knjiženja; Poreski bilans; Finansijski izveštaj – popunjavanje obrazaca; Priprema za ispit. 3
UKUPNO ČASOVA 30